INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale companiei Unet Energy S.R.L. (UNET), cu sediul în Bd. Revoluției 1989, nr. 79, CP 510077, Alba Iulia, România, în calitate de operator de date sau, după caz, în calitate de împuternicit. Prin urmare, urmărim în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. În plus, indicațiile din prezenta declarație se aplică și altor website-uri pe care le oferim pe Internet,  în cazul în care se face referință expresă la prezenta declarație.

„Date cu Caracter Personal“ înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Astfel, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite de către legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 679 din anul 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

„Prelucrare/ Procesare“ (și derivatele sale) înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul companiei, având ca date de contact următoarea adresă de email: contact@unetenergy.com.

Această declarație privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri sau a altor persoane care ne contactează și care ne vizitează precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, stagiari sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul website-urilor publicate pe internet, precum și datelor cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

Prezenta declarație descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine putem dezvălui datele dumneavoastră personale;
 • transferul datelor cu caracter personal;
 • măsuri de securitate aplicate.

SCOPURILE, TEMEIURILE PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În contextul interacțiunii dvs. cu compania, datele dumneavoastră personale, ca persoană fizică, pot fi supuse activităților de prelucrare a datelor. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

 1. Dacă sunteți client al companiei noastre:

Furnizarea serviciilor proprii

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate în scopul și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitării drepturilor care decurg din Contract, respectiv în scopul efectuării verificărilor și formalităților aferente încheierii Contractului, executării Contractului, facturării și distribuirii facturilor, schimbului de corespondență în contextul Contractului, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarea oricărui interes legitim al companiei pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea. În această situație ne bazăm pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările pe care le aveți și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). În acest caz, temeiul aferent procesării reprezintă obligațiile legale.

Prelucrarea datelor pentru scopurile definite în mod individual

Compania va putea prelucra datele dvs. pentru scopurile definite în mod individual, pe parcursul executării Contractului sau ulterior încetării acestuia, în baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod liber, după cum urmează:

– pentru ofertarea în vederea promovării de produse, servicii, soluții (asistență tehnică, mobilitate etc.) proprii, precum şi împreună cu afiliați/ parteneri contractuali ai companiei;

– în legătură cu activități de marketing, reclamă şi publicitate, precum și concursurile sau campaniile organizate de societățile din grupul UNET, în măsura în care legea impune consimțământul dumneavoastră;

– în scopul determinării și evaluării intereselor dumneavoastră utilizând mijloace exclusiv automate, în vederea identificării și ofertării de către societățile din grupul UNET a unor produse, servicii, soluții cât mai potrivite dumneavoastră, în măsura în care legea impune consimțământul dumneavoastră.

Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat pentru oricare dintre prelucrările menționate mai sus.

Alte scopuri și temeiuri de prelucrare a datelor

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în scopul realizării unor interese legitime ale companiei precum:

 • evaluarea gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la serviciile/produsele companiei;
 • operațiunile de marketing direct pentru promovarea serviciilor/produselor companiei (e.g., oferte furnizare de energie electrică, prestare de servicii); Vă oferim posibilitatea de a vă exprima opțiunea de a nu primi astfel de comunicări;
 • determinarea/evaluarea intereselor/preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate/neautomate (fără ca acest fapt să producă anumite efecte juridice sau să vă afecteze într-un mod semnificativ), în vederea identificării și ofertării de către companie sau de către alte societăți din grupul UNET a unor produse și servicii cât mai potrivite dumneavoastră;  
 • realizarea de analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale utilizând exclusiv mijloace automate; precum și în contextul unor posibile proiecte de fuziuni, divizări și achiziții, vânzarea de acțiuni sau active și alte operațiuni similare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt: date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți reprezentant sau persoana de contact a unui client

Furnizarea serviciilor proprii

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării serviciilor. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și de gestionarea relației cu clienții noștri.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările clientului și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți un angajat sau alt colaborator al unui client al companiei

Furnizarea serviciilor proprii

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate din partea noastră. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării serviciilor. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările pe care le aveți și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți partener de afaceri al companiei

Menținerea relației noastre contractuale cu dvs.

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu dumneavoastră. Ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările pe care le aveți și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt: date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență   precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener de afaceri

Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Folosim datele personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice probleme relevante legate de afaceri. De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim pentru a ne asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul relațiilor de afaceri pe baza obligațiilor legale sau contractuale. În acest caz, temeiul aferent prelucrării este obligația legală.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partenerul de afaceri. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, adresa de e-mail, telefon, fax, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către companie, de obicei de dvs., după cum este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

 1. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor.

În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video, pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu dvs. În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin pictograme conform legii. Prelucrarea datelor dvs.  în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre.

De asemenea, la recepție vom prelucra datele dvs. cu caracter personal  înscrise într-un act de identitate valabil, cu excepția codului numeric personal. Este posibil să vă întrebăm și despre scopul vizitei dvs. și numele persoanei pe care o vizitați tot în vederea asigurării securității persoanelor și a bunurilor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

 1. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Utilizăm datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru de internet, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și pentru îmbunătățirea acestuia.

Tipurile de date prelucrate în acest context sunt: adresa IP; identificatori cookies; data și ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet și limba browser-ului; informații cu privire la setările hardware ale dispozitivului tău.

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., compania vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre).

Dacă furnizați către companie datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați persoanelor vizate modalitatea în care compania intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în prezenta declarație privind protecția datelor.

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, compania poate dezvălui datele dumneavoastră către partenerii săi contractuali, inclusiv către distribuitorul dumneavoastră de gaze naturale și/sau electricitate, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama companiei, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet sau altor pagini de internet proprii și a operațiunilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea relațiilor comerciale;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către companie;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către companie împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai companiei;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, Regulamentul Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și detalii relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul de a șterge – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de situație);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit de mașină sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi. Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai sus), ne puteți scrie pe adresa Unet Energy S.R.L., Bd. Revoluției 1989, nr. 79, Alba Iulia, Jud. Alba, CP 510077. Telefon 0730 127 009 și/ sau la adresa de e-mail: contact@unetenergy.com.

La nivelul companiei a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat la următoarea adresă: contact@unetenergy.com. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate companiei sau către diverși împuterniciți ai companiei. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecție a datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei declarații privind protecția datelor nefiind afectate în vreun mod negativ.

Statele din sau din afara UE de unde se vor accesa datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sunt: Italia. În vederea stabilirii unor garanții adecvate de protecție a datelor cu caracter personal, cu aceste state au fost stabilite Acorduri de tip EU Model Clauses.

MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR

Compania va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Această declarație privind protecția datelor este în vigoare din data de 21 Iunie 2019.

Această declarație privind protecția datelor poate suferi modificări, orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul companiei.